Roqqit

COMWO

PROJECT INFO

Klant

COMWO

Wat hebben we gedaan

Migratie van 8 domeinen naar 1 SAAS platform + volledige rebranding

Website

www.comwo.nl

MEEST GESTELDE VRAGEN

DE COMBINATIE VAN DEJUISTE STRATEGIE
EN GEWOON DOEN

Comwo, B2C in
een B2B wereld

Comwo is inmiddels een bekende naam bij klussend Nederland, maar wat velen niet weten is dat hier een flink traject aan vooraf is gegaan. Het begon in 2020 allemaal bij een Google Ads workshop. Salo, de overkoepelende coöperatie, voerde destijds acht verschillende consumenten webshops. Elke shop had een eigen Google Ads account en deze werden zo goed als mogelijk beheerd door interne medewerkers, zonder dat hier de juiste kennis voor aanwezig was.

Met de bezem
er doorheen

Nadat de training was gegeven met daarop volgende enkele vervolgsessie, was de basiskennis toegenomen bij alle betrokkenen. RoQQit heeft direct een MCC account ingesteld waaronder alle subaccounts hingen. Ook werden webshops voorzien van werkende tracking. De basis was nu in orde, nu was het zaak voor een complete hersetup voor elke individueel account. Het werd duidelijk dat de training goed was binnengekomen, want de accounts werden allemaal keurig ingericht. RoQQit had een overkoepelende rol en corrigeerde waar nodig.

Bepalen van
doelstellingen

Voor de samenwerking tussen RoQQit en Salo (COMWO) werden alle accounts zo goed mogelijk beheerd en was er sprake van een maximum spend per maand. Omdat er geen goed werkende tracking was, werd er niet gestuurd op omzetgedreven kpi’s. Nadat alle accounts opnieuw waren ingedeeld, was het zaak om per account campagnedoelstellingen te bepalen. Dit werd onder andere gedaan door te kijken naar de marge per productgroep en te bepalen hoeveel procent van deze marge uitgegeven mocht worden aan advertising. Dit leidde al snel tot de gewenste verbeteringen.

Comwo: Het begin van een nieuw tijdperk

Alle losstaande webshops draaiden op een behoorlijke omzet, maar het beheer van acht verschillende cms’en begon z’n tol te eisen bij het marketingteam van Salo. Er was behoefte aan een makkelijk en snel CMS waarin alle producten van Salo ondergebracht konden worden. Na diverse gesprekken kwam Salo uit bij Next Chapter, een SaaS platform van Nederlandse bodem. Voordat alle technische werkzaamheden konden beginnen, was het zaak om eerst een nieuwe merknaam en -identiteit te bedenken.

Brandbook is geboren

Uit een creatieve sessie met het hele team kwam al vrij snel de naam COMWO naar voren, wat staat voor Comfortabel Wonen. Kort hierop heeft RoQQit een brandbook ontwikkeld waarin logo, kleuren, typografie vastgesteld zijn. Daarnaast heeft RoQQit de volledige website ontworpen en templates ontwikkeld die de interne vormgever bij COMWO kon gebruiken voor het maken van banners

Google Ads account her-setup 2.0
: Sturen op marge

Comwo is inmiddels een bekende naam bij klussend Nederland, maar wat velen niet weten is dat hier een flink traject aan vooraf is gegaan. Het begon in 2020 allemaal bij een Google Ads workshop. Salo, de overkoepelende coöperatie, voerde destijds acht verschillende consumenten webshops. Elke shop had een eigen Google Ads account en deze werden zo goed als mogelijk beheerd door interne medewerkers, zonder dat hier de juiste kennis voor aanwezig was.

PORTFOLIO

Andere cases

Funneloptimalisatie 17% minder uitval 66% beter resultaat!

MBRC the Ocean

Trapleuningspecialist.nl 80% conversie stijging. Top 3 SEO speler

Trapleuningspecialist.nl

Comwo, B2C in een B2B wereld

Comwo is inmiddels een bekende naam bij klussend Nederland, maar wat velen niet weten is dat hier een flink traject aan vooraf is gegaan. Het begon in 2020 allemaal bij een Google Ads workshop. Salo, de overkoepelende coöperatie, voerde destijds acht verschillende consumenten webshops. Elke shop had een eigen Google Ads account en deze werden zo goed als mogelijk beheerd door interne medewerkers, zonder dat hier de juiste kennis voor aanwezig was.

Met de bezem er doorheen

Nadat de training was gegeven met daarop volgende enkele vervolgsessie, was de basiskennis toegenomen bij alle betrokkenen. RoQQit heeft direct een MCC account ingesteld waaronder alle subaccounts hingen. Ook werden webshops voorzien van werkende tracking. De basis was nu in orde, nu was het zaak voor een complete hersetup voor elke individueel account. Het werd duidelijk dat de training goed was binnengekomen, want de accounts werden allemaal keurig ingericht. RoQQit had een overkoepelende rol en corrigeerde waar nodig.

Bepalen van doelstellingen

Voor de samenwerking tussen RoQQit en Salo (COMWO) werden alle accounts zo goed mogelijk beheerd en was er sprake van een maximum spend per maand. Omdat er geen goed werkende tracking was, werd er niet gestuurd op omzetgedreven kpi’s. Nadat alle accounts opnieuw waren ingedeeld, was het zaak om per account campagnedoelstellingen te bepalen. Dit werd onder andere gedaan door te kijken naar de marge per productgroep en te bepalen hoeveel procent van deze marge uitgegeven mocht worden aan advertising. Dit leidde al snel tot de gewenste verbeteringen.

Comwo: Het begin van een nieuw tijdperk

Alle losstaande webshops draaiden op een behoorlijke omzet, maar het beheer van acht verschillende cms’en begon z’n tol te eisen bij het marketingteam van Salo. Er was behoefte aan een makkelijk en snel CMS waarin alle producten van Salo ondergebracht konden worden. Na diverse gesprekken kwam Salo uit bij Next Chapter, een SaaS platform van Nederlandse bodem. Voordat alle technische werkzaamheden konden beginnen, was het zaak om eerst een nieuwe merknaam en -identiteit te bedenken.

Brandbook is geboren

Uit een creatieve sessie met het hele team kwam al vrij snel de naam COMWO naar voren, wat staat voor Comfortabel Wonen. Kort hierop heeft RoQQit een brandbook ontwikkeld waarin logo, kleuren, typografie vastgesteld zijn. Daarnaast heeft RoQQit de volledige website ontworpen en templates ontwikkeld die de interne vormgever bij COMWO kon gebruiken voor het maken van banners.

Google Ads account her-setup 2.0: Sturen op marge

Met een nieuwe website was het weer zaak om alle Google Ads campagnes te herzien. Allereerst werden de acht webshops offline gehaald en geredirect naar de meest relevante COMWO pagina’s. Omdat de producten van COMWO vaak een langer conversiepad nodig hebben, werden de search campagnes meer ingestoken op oriënterende bezoekers. Uiteindelijk moest Google Shopping voor conversies zorgen. RoQQit heeft via Channable de inkoopkosten samengevoegd met de bestaande feed en per product de marge berekend. Alle producten werden vervolgens onderverdeeld in drie margegroepen deze vormden de basis voor de nieuwe Google Shopping campagnes. Dit heeft heeft al met geleid tot een significante omzetstijging binnen de gewenste doelstelling. Een resultaat waar wij als RoQQit nog enorm trots op zijn!

Heb je nog vragen? Neem hieronder contact met ons op!